FAIR PLAY Autósiskola

TÁJÉKOZTATÓ

  • A Szolgáltató üzemeltetőjének neve, székhelye:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  • Panaszügyintézés helye:

Szóbeli panasz esetén a Szolgáltató.

Amennyiben írásban kíván panaszt benyújtani, megteheti ezt az üzletben kihelyezett Vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel, vagy a vállalkozás székhelyére megküldött levél útján.

  • Panaszkezelés módja:

Szóban és/vagy írásban.

  • Jogvita esetén a fogyasztó panaszával fordulhat:

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez. A megyei békéltető testületek elérhetőségét lásd a külön tájékoztatón.

FAIR PLAY Autósiskola

KAPCSOLAT

Ügyfélfogadási idő:
HÉTFŐ – PÉNTEK: 17:00-19:00

Iroda
4271 Mikepércs, Petőfi utca 87.

Telefon
+36 70 599 60 30

Email
info@fairplayautosiskola.hu